Serdecznie witamy na stronie PZOZ ORO

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno – Opiekuńczy w Mysłowicach ma zaszczyt gościć Państwa na swojej stronie internetowej.

Oferujemy Państwu kompleksową rehabilitację prowadzoną przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, za pomocą nowoczesnego sprzętu. Prowadzimy ponadto ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz poradni zdrowia psychicznego .

Wszystkie usługi świadczymy w ramach kontraktu ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

Zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki mieszczącej się w Mysłowicach przy ulicy Laryskiej 7 – więcej w dziale KONTAKT.


logo5

Ad-Rem

Jeżeli jesteś osobą, która odczuwa lęk, depresję, problemy z adaptacją do trudnej sytuacji, projekt Ad Rem jest dla Ciebie! PLAKAT-AD-REM

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia

 1. Pierwsza konsultacja psychiatryczna.
 2. Pierwsza konsultacja psychologiczna
 3. Indywidualne spotkania terapeutyczne – 11 spotkań na pacjenta
 4. Konsultacje telefoniczne – 3 konsultacje na pacjenta
 5. Indywidualne konsultacje specjalistyczne z doradcą zawodowym lub psychoterapeutą – 3 konsultacje na pacjenta
 6. Druga konsultacja psychologiczna realizowana po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz programu terapeutycznego.
 7. Kontrolna konsultacja psychiatryczna realizowana po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz programu terapeutycznego.
 8. Trening redukcji stresu – 9 spotkań grupowych
 9. Warsztat z psychodramy – 1 spotkanie grupowe
 10. Warsztat radzenia sobie z emocjami – 1 spotkanie grupowe
 11. Warsztaty z asertywności – 1 spotkanie grupowe
 12. Zajęcia edukacyjne – 1 spotkanie grupowe

Projekt „Ad rem” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Przedmiotem projektu jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności psychicznej i społecznej oraz zdolności do aktywności zawodowej, 200 mieszkańcom wybranych ośmiu miast w tym miast tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze tj: Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Jaworzno, Imielin, Lędziny, Będzin i Katowice w wieku od 18 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 18 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn, aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia, z zaburzeniami psychicznymi nerwicowymi i afektywnymi w okresie od
01.03.2020 roku do 31.03.2023 roku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?
SKONTAKTUJ SIĘ Z BIUREM PROJEKTU:

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy
ul. Laryska 7
41-400 Mysłowice

tel:  531 036 128

Dofinansowanie ze środków Uni Europejskiej wynosi 661,508.25 PLN

 

loga1

Projekt ,,Remisja – program wsparcia środowiskowego dla osób z trudnościami psychicznymi.” jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1.

Zapraszamy do udziału w projekcie Remisja.

W ramach projektu proponujemy:
Wsparcie lekarza psychiatry, pielęgniarki środowiskowej, terapeuty środowiskowego, psychologów oraz pracownika socjalnego.
Zajęcia grupowe z edukacji zdrowotnej oraz psychoedukacji dla członków rodzin pacjentów
Grupa wsparcia dla członków rodzin pacjentów
Grupa terapeutyczna dla pacjentów.
Psychoterapia indywidualna.
Zajęcia z terapii zajęciowej dla pacjentów z chorobami otępiennymi
Udział w projekcie jest bezpłatny
Wartość dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:  558 711,45 PLN
Remisja – program wsparcia środowiskowego dla osób z trudnościami psychicznymi.
Termin realizacji projektu: 2020-09-01 – 2022-08-31.
Plakat

 • Zachęcamy do skorzystania z opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji leczniczej