Dyrektor Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ośrodka Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Mysłowicach

Lek. med. Witold Obrzut

Z-ca Dyrektora

Ds. Administracyjno Ekonomicznych

Krystyna Orłów