Zasady rejestracji do Poradni Rehabilitacyjnej

Zasady rejestracji pacjentów

Pacjent zamierzający korzystać z leczenia w Poradni Rehabilitacyjnej może dokonać rejestracji osobiście, telefonicznie, lub za pośrednictwem osób trzecich od poniedziałku do piątku pod nr tel 32 316 01 60

 1. Warunkiem zarejestrowania się na wizytę jest posiadanie oryginału skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz podanie danych osobowych tj. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy lub  e-mail.
 2. Pacjent podczas rejestracji otrzymuje pierwszy wolny termin na wizytę z uwzględnieniem daty i godziny.
 3. W dniu wizyty pacjent zgłasza się do Rejestracji z oryginałem skierowania do Poradni Rehabilitacyjnej, dowodem osobistym oraz posiadaną dodatkową  dokumentacją medyczną.
 4. Świadczenia wymagające pilnej interwencji udzielane są zawsze w dniu zgłoszenia,
 5. W przypadku nieudzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących i poinformowany o wyznaczonym terminie wizyty.

Każdorazowa wizyta w Poradni Rehabilitacyjnej, jeżeli nie jest związana z kontynuacją leczenia, wymaga przedłożenia przez pacjenta nowego skierowania do Poradni Rehabilitacyjnej wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

Dokumenty

Wymagany nr PESEL oraz jeden z niżej wymienionych dokumentów:

Przy wizycie pierwszorazowej:

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • prawo jazdy.
 • Osoby do 18 r.ż – legitymację szkolną
 • Dzieci do 3 miesiąca życia które jeszcze nie uzyskały własnego numeru PESEL potwierdzenie dokonywane jest na podstawie numeru PESEL rodzica Ponadto tożsamość dziecka, które nie jest jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym i nie posiada dowodu osobistego lub paszportu, weryfikowana jest na podstawie oświadczenia przedstawiciela ustawowego(rodzica, opiekuna)

Przy wizytach kolejnych:

 • numer karty,
 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • prawo jazdy,
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych pacjenta.

Kryteria przyjęć do Poradni Rehabilitacyjnej 

Do poradni przyjmowane są osoby bez względu na wiek .

Zakres świadczeń

Poradnia świadczy usługi medyczne w trybie ambulatoryjnym w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej. Przeprowadzanie konsultacji lekarskich, prowadzenie diagnostyki oraz leczenia, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, pacjentów Poradni Specjalistycznych,

Godziny pracy poradni

Poniedziałek 13:00-18:30
Wtorek 08:00-10:30
Wtorek 17:35 -19:00
Piątek 14:15-16:45

 

Personel Poradni Rehabilitacyjnej

 • lekarz – lek.med Witold Obrzut – specjalista Rehabilitacji Medycznej
 • lekarz – lek.med Grobelny Wysoczańska Hanna – specjalista Rehabilitacji Medycznej, pediatra
 • lekarz – lek.med Korczyńska Barbara – specjalista chorób wewnętrznych, geriatria, rehabilitacji medycznej

Dane teleadresowe :

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek rehabilitacyjno – Opiekuńczy w Mysłowicach

Ul. Laryska 7, 41-400 Mysłowice

Tel. 32 316 01 60       fax 32 318 20 94

E-mail: pzozoro@interia.pl