Zasady rejestracji do Poradni Zdrowia Psychicznego

Zasady rejestracji pacjentów

 • pacjenci przyjmowani są do poradni zdrowia psychicznego bez skierowania, ( z wyłączeniem psychologa jeżeli pacjent zgłaszający się do  PZP chce skorzystać wyłącznie z usług  psychologa należy dostarczyć w dniu zgłoszenia skierowanie do psychologa wystawione przez lekarza )
 • świadczenia wymagające pilnej interwencji udzielane są zawsze w dniu zgłoszenia,
 • w przypadku nieudzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących i poinformowany o wyznaczonym terminie wizyty.

Dokumenty

Wymagany nr PESEL oraz jeden z niżej wymienionych dokumentów:

Przy wizycie pierwszorazowej:

 • dowód tożsamości,
 • paszport,
 • prawo jazdy.

Przy wizytach kolejnych:

 • numer karty,
 • dowód tożsamości,
 • paszport,
 • prawo jazdy,
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych pacjenta.

 

Kryteria przyjęć do Poradni Psychiatrycznej

Do poradni przyjmowane są osoby powyżej 18 roku życia.

Zakres świadczeń

Poradnia świadczy usługi medyczne w trybie ambulatoryjnym obejmujące porady diagnostyczne, terapeutyczne,  kontrolne, porady psychologiczne, i wizyty domowe u osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pacjenci mają możliwość skorzystania z pomocy pracownika socjalnego w sprawach socjalno-bytowych.

Godziny pracy poradni

 

Poniedziałek 7:30 -19:30
Wtorek ,Środa, Czwartek 7:30 15:05
Piątek 7:30 – 16:30

 

Personel Poradni Zdrowia Psychicznego

– lekarz

 • Piotr Szczepaniak –  specjalista psychiatra
 • Katarzyna Urbańczyk-Łosień– specjalista psychiatra
 • Sylwia Szczypa  – specjalista psychiatra

– Psycholog

 • mgr Ewa Rusinek
 • mgr Irena Handy
 • mgr Julita Rzymowska

– Pracownik socjalny

 • Ewa Tara

Dane teleadresowe :

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek rehabilitacyjno – Opiekuńczy w Mysłowicach

Ul. Laryska 7, 41-400 Mysłowice

Tel. 32 316 01 60       fax 32 318 20 94

E-mail: pzozoro@interia.pl