Zasady rejestracji pacjentów

Pacjent zamierzający korzystać z leczenia w Poradni Neurologicznej dla dzieci  może dokonać rejestracji osobiście, telefonicznie, lub za pośrednictwem osób trzecich od poniedziałku do piątku pod nr tel 32 316 01 60

 1. Warunkiem zarejestrowania się na wizytę jest posiadanie oryginału skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz podanie danych osobowych tj. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy lub  e-mail.
 2. Pacjent podczas rejestracji otrzymuje pierwszy wolny termin na wizytę z uwzględnieniem daty i godziny.
 3. W dniu wizyty pacjent zgłasza się do Rejestracji z oryginałem skierowania do Poradni Specjalistycznej, dowodem osobistym oraz posiadaną dodatkową  dokumentacją medyczną.

Każdorazowa wizyta w Poradniach Specjalistycznych, jeżeli nie jest związana z kontynuacją leczenia, wymaga przedłożenia przez pacjenta nowego skierowania do Poradni Specjalistycznej

 1. Świadczenia wymagające pilnej interwencji udzielane są zawsze w dniu zgłoszenia,
 2. W przypadku nieudzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących i poinformowany o wyznaczonym terminie wizyty.

Dokumenty

Wymagany nr PESEL oraz jeden z niżej wymienionych dokumentów:

Przy wizycie pierwszorazowej:

 • dowód tożsamości,
 • paszport,
 • prawo jazdy.
 • Osoby do 18 r.ż – legitymację szkolną
 • Dzieci  do 3 miesiąca życia które jeszcze nie uzyskały własnego numeru PESEL potwierdzenie dokonywane jest na podstawie numeru PESEL rodzica Ponadto tożsamość dziecka, które nie jest jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym i nie posiada dowodu osobistego lub paszportu, weryfikowana jest na podstawie oświadczenia przedstawiciela ustawowego(rodzica, opiekuna)

Przy wizytach kolejnych:

 • numer karty,
 • dowód tożsamości,
 • paszport,
 • prawo jazdy,
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych pacjenta.

Kryteria przyjęć do Poradni Neurologicznej dla Dzieci

Do poradni przyjmowane są osoby do18 roku życia.

Zakres świadczeń

Poradnia świadczy usługi medyczne zapewniając  pacjentom kompleksową specjalistyczną opiekę ambulatoryjnej poprzez udzielenie porad kompleksowych, specjalistycznych i recepturowych .Przeprowadzanie konsultacji lekarskich, prowadzenie diagnostyki oraz leczenia, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, pacjentów Poradni Specjalistycznych,

Godziny pracy poradni

Poniedziałek 15:30 – 20:00
Czwartek 14:00 – 18:00
Piątek 09:00 – 13:00

Personel Poradni Neurologicznej dla Dzieci

– lekarz                                lek.med. Beata Wesołek Kamińska – specjalista w dziedzinie neurologii dziecięcej, pediatra

Dane teleadresowe :

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek rehabilitacyjno – Opiekuńczy w Mysłowicach

Ul. Laryska 7, 41-400 Mysłowice

Tel. 32 316 01 60       fax 32 318 20 94

E-mail: pzozoro@interia.pl