PZOZ ORO zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony
internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej pzozoro.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2014.02.10 12:15:08. Data
ostatniej dużej aktualizacji:  2021.03.30

Stan dostępności cyfrowej

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.03.21.

 

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony,
  alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej
odpowiada  Iwona Szydłowska. Możesz skontaktować się z nią mailowo –
pzozoro@interia.pl lub telefonicznie – 32 316 01 61.

 

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z
dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do      którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy
termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego
zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach .
Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno – Opiekuńczy, ul. Laryska 7, 41-400 Mysłowice

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia, jedno od ulicy Laryskiej do którego prowadzą schody i przy którym znajduje
  sie podjazd dla wózków, i drugie wejście bezpośrednio z parkingu do jednej z klatek schodowych .
 2. Rejestracja znajduje się na wprost od wejścia od ulicy Laryskiej.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze, oraz po skorzystaniu z platform dla
  osób niepełnosprawnych pozostałe dwie kondygnacje.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na wprost rejestracji, oraz na drugim
  piętrze w segmentach A i B.
 5. Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W rejestracji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) po
  uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest
  bezpłatna dla osób głuchych.

 

Aplikacje mobilne

 

PZOZ ORO nie posiada aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe